Personlige rekorder og resultater Lisleby stadion

Personlige rekorder 3000 m

Oppdatert 6.12.2022

Navn

Tid

Dato

Adrian Monkvik

14:22

11.12.19

Alexander Baustad

12:28

11.03.20

Alexander Braseth Halle

11:44

20.11.18

Alf-Martin Nygård

12:57

11.03.20

Anne M.Andersen

15:58

29.11.11

Arne-Johan Martinsen

11:25

17.11.15

Benjamin Aasen

11:24

22.11.16

Birthe Lundestad Høier

14:16

04.12.19

Bjørn Appelgren

11:39

12.11.13

Bjørn Arild Smaaberg

11.18

05.03.20

Bjørn Erik Strangel

12:48

06.12.22

Cato Hansteen

11:38

13.02.20

Daniel Oliversen

10:51

22.03.16

Eiolf Røed

09:59

12.11.13

Eirik Minge

13:08

31.10.19

Fairuz Syed Ahmad

13:38

07.11.19

Freddy Karlsen

15:14

23.11.11

Frode Aaleskjær

12:08

25.03.14

Frode Andersen

12:53

14.03.17

Geir Jørgensen

12:08

18.03.14

Helge Rosnes

11:18

06.03.12

Helene Grundt-Ileby

14:59

29.11.22

Hilde Jørgensen

14:17

27.05.12

Håkon Strand Olsen

13:32

26.03.19

Jan Ståle Engaas

12:18

31.10.19

Jan Gjerløw

12:48

16.07.12

Jon Gerhardt

13:46

06.03.12

Jostein Ryan

11:57

24.09.12

Jørgen Kolberg

11:26

09.01.20

Julian Lucas Tveter Arnesen

11:20

11.12.18

Kai Berg

10:58

24.09.12

Kai Henriksen

15:20

06.12.11

Ketil Gjølstad

12:36

25.11.14

Knut Willy Steen

12:26

11.03.20

Kristoffer Rostad

10:45

22.03.16

Lasse Simonsen

10:46

09.01.20

Magne Brenna

11:15

02.04.12

Magne Svandal

11:17

03.11.15

Mats Engaas

11:03

05.03.20

Morten Jensen

13:13

06.12.22

Ola Daniel Johannessen

09:59

24.10.19

Ole Johnny Aasen

13:41

13.02.20

Ole Martin Forsetlund

12:18

07.11.19

Ozzy Gurung

09:54

11.06.20

Per Ove Haugland

10:59

03.11.15

Per-Owe Monkvik

12:08

21.11.19

Pål-Helge Tøffen Nilsen

11:27

03.11.15

Rasmus Vatne

11:54

11.06.20

Raymond Westberg

11.28

21.11.19

Rino Rådahl

12:49

31.10.18

Roar Pettersen

20:00

15.03.12

Roger Nilsen

11:49

24.03.15

Rolf Henrik Bekkstrand

10:55

31.10.18

Rolf Bøhn

11:33

17.04.13

Rolf Kabo

15:26

06.03.12

Ronny Hagberg

15:00

10.04.13

Rune Langnes

11:18

31.03.15

Steinar Basberg

11:37

15.11.11

Stian Henriksen

13:21

22.03.12

Svein Bergerud

12:41

09.04.12

Sven Simonsen

11:52

07.11.19

Terje Rød

12:36

18.03.14

Thomas Rasmussen

12:49

29.11.11

Tom Kristoffersen

13:19

06.12.22

Tom Sognlien

12:29

17.03.15

Tomas Mathiesen

12:23

07.11.19

Tor-Einar Langebeck

12:23

22.03.16

Tor Christian Pinås

10:58

22.03.16

Tore Iversen

12:46

15.03.12

Ulf Roger Olsen

11:03

29.11.22

Øivind Solberg

11:18

07.11.19
Perser


5000 m

Oppdatert 17.12.2019

Tid

Dato

Alexander Halle

20:19

13.11.18

Alf Georg Joranger

19:05

13.11.18

Bjørn Appelgren

20:52

17.06.12

Bjørn Strangel

20:44

17.12.19

Daniel Oliversen

19:45

28.12.11

Eiolf Røed

19:15

03.01.12

Fairuz Syed Ahmad

24:15

17.12.19

Jan Gjerløw

22:25

17.06.12

Jostein Ryan

20:39

20.05.13

Kristin Josefsen

21:23

15.03.12

Magne Svandal

19:17

18.11.14

Raymond Westberg

21:09

10.12.12

Roger Kalsøy

20:32

18.11.14

Rolf Henrik Bekkstrand

18:54

13.11.18

Rune Langnes

19:37

13.11.18

Steinar Basberg

20:06

Våren 12

Svein Bergerud

23:12

28.12.11

Sven Simonsen

21:16

13.11.18

Tom Sognlien

22:12

18.11.14

Ulf Roger Olsen

19:57

17.12.19