Deltagerstatistikk


Oversikt over antall deltagere måned for måned fra oppstarten i 2014

Deltagerstatistikk 2024 - gul, grønn, rød, Trippelen og Supertrippelen

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

April

3

91

30,3

Mai

4

115

28,8

Juni

2

66

33,0

Juli
August
SeptemberOktober
November
Desember
Totalt

9

272

30,2

Deltagerstatistikk 2023 - gul, grønn, rød, Trippelen og Supertrippelen

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

April

3

94

31,3

Mai

4

116

29,0

Juni

4

82

20,5

Juli

5

127

25,4

August

4

132

33,0

September

4

127

31,8

Oktober

3

83

27,7

November
Desember

2

47

23,5

Totalt

29

808

27,9

Deltagerstatistikk 2022 - gul, grønn, rød

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

April

4

86

21,5

Mai

5

92

18,4

Juni

3

58

19,3

Juli

5

109

21,8

August

4

105

26,2

September

3

82

27,3

Oktober

3

61

20,3

November
Desember

2

31

10,5

Totalt

29

624

21,5

Deltagerstatistikk 2021 - gul, grønn, rød

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

Mai

3

50

16,6

Juni

4

84

21,0

Juli

3

49

16,3

August

5

97

19,4

September

3

62

20,6

Oktober

3

57

19,0

November

0Desember

0Totalt

21

399

19,0

Deltagerstatistikk 2020 - gul, grønn, rød

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

Mai

3

66

22,0

Juni

3

65

21,6

Juli

4

94

23,5

August

4

97

24,2

September

4

101

25,2

Oktober

3

70

23,3

November
Desember
Totalt

21

493

23,4

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

Mars
April

4

88

22,0

Mai

4

71

17,7

Juni

4

98

24,5

Juli

4

86

21,5

August

4

85

21,2

September

5

152

30,4

Oktober

2

38

19,0

November
Desember

2

49

24,5

Totalt

28

667

23,8

Deltagerstatistikk 2018 - gul

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

April

2

53

26,5

Mai

3

62

20,7

Juni

2

36

18,0

Juli

4

61

15,3

August

3

79

26,3

September

3

64

21,3

Oktober

1

14

14,0

November
Desember

1

19

19,0

Totalt

19

388

20,4

Deltagerstatistikk 2017 - gul

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

April

4

101

25,2

Mai

2

40

20,0

Juni

3

57

19,0

Juli

4

74

18,5

August

3

66

22,0

September

3

52

26,0

Oktober

2

47

23,5

November
Desember
Totalt

21

437

20,8

Deltagerstatistikk 2016 - gul

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

Mai

3

37

12,3

Juni

3

45

15,0

Juli

4

68

22,7

August

3

50

16,6

September

3

53

17,7

Oktober

2

42

21,0

November
Desember
Totalt

18

295

16,4

Deltagerstatistikk 2015 - gul

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

Mai

4

41

10,3

Juni

3

36

12,0

Juli

3

44

14,7

August

4

48

12,0

September

3

30

10,0

Oktober

1

12

12,0

November
Desember
Totalt

18

211

11,7

Deltagerstatistikk 2014 - gul

Måned

Løp

Deltagere

Snitt

Juli

1

11

11,0

August

5

85

17,0

September

3

46

15,3

Oktober

3

31

10,3

November
Desember
Totalt

12

173

14,4

Deltagerstatistikk 2019 - gul, grønn, rød