Løp 1 - Trippelen rød, gul og blå

Bilder av Svein Bergerud