Løp 7

Bilder tatt ved start > 1,5 > 3,0 > 4,7-5,0 og ved mål

Foto: Svein Bergerud