Løp 5

Bilder tatt ved start - 1,2 - (4,2-4,6) og ved mål

Foto: Svein Bergerud