Løp 2

Bilder tatt ved start - 1,3 - 5,6 og ved mål

Foto: Svein Bergerud