Løp 5

Bilder tatt ved start - 1,5 - 2,8 - 6,3 og ved mål

Foto: Svein Bergerud