Løp 4

Bilder tatt ved start - 0,4 - 1,5 - 3,2 - 6,3 og ved mål

Foto: Svein Bergerud