Løp 6

Bilder tatt ved start - 1,4 - 3,0 - 5,0 og ved mål.

Foto: Svein Bergerud