Løp 10 - motsatt vei

Bilder tatt ved start, 4,05 (nå etter 3,0), 3,95 (nå etter 3,1) og ved mål

Foto: Svein Bergerud