Løp 8

Bilder tatt ved start - 1,2 - 3,1/3,2 - 5,8/5,9 og ved mål

Foto: Svein Bergerud