Løp 5

Bilder tatt ved start - 1,4  5,9 - 6,0 og ved mål

Foto: Svein Bergerud