Ole Johnny Aasen ligger helt oppe i ryggen på Rosnes her