Alexander Baustad er alltid blid han. Må bety at da går det fort