Ingen ting kan stoppe "non stop" mannen Sognlien. Best på de lange og de lengre enn lange, men komplett blir han først når han deltar mer på våre dugnader. Tom for krefter ble han ikke etter Trippelen som gjennomføres på 1:56:05