I motsatt retning av rød og der fremme krysses den blå og gule