Åpent og i mykt terreng, med noen stubber stikkende opp