Dag Sletner og Vidar Bergerud får begge 37:59. Her forteller Dag hvordan han opplevde løpet.

Etter 3 dager med elgjakt var det ingen plan om å trøkke til. Ble en brukbar åpning bak Roar og Jonas, men bakken opp mot Liansvingen passet ikke. Ble tungt inn og en litt skuffende tid. Synes det var tyngre motsatt vei.
Foto: Svein Bergerud