Cathrine Andresen og Pernille Johannessen følger på. Foto: Svein Bergerud