Løp 3

Bilder tatt ved start - 1,2 - 3,0 - 6,8 og ved mål

Foto: Svein Bergerud