DELTAGERSTATISTIKK
Oversikt over antall startende måned for måned. Vi fikk egen hjemmeside i juli 2014 og statistikken starter der.
       
       

Alle løp teller med i 2019

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April   4   88  22,0
Mai   4   71  17,7
Juni   5 114  22,8
Juli   4   86  21,5
August   4 131  32,7
September   3 (5)   82  27,3
Oktober   2    
November      
Desember   1    
Totalt 29     

Deltager-statistikk 2018

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April 2 53 26,5
Mai 3 62 20,7
Juni 2 36 18,0
Juli 4 61 15,3
August 3 79 26,3
September 3 64 21,3
Oktober 1 14  14,0
November      
Desember 19  19,0 
Totalt 19 388 20,4

85 menn og 7 damer

Flest deltagere 12. august med 32

Færrest 8. juli med 11

Deltager-statistikk 2017

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April 4 101 25,2
Mai 2 40 20,0
Juni 3 57 19,0
Juli 4 74 18,5
August 3 66 22,0
September 3 52 26,0
Oktober 2 47 23,5
November      
Desember      
Totalt 21 437 20,8

88 menn og 20 damer

Flest deltagere 23. april og 24. desember med 30

Færrest 3. september med 13

Deltager-statistikk 2016

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April      
Mai 3 37 12,3
Juni 3 45 15,0
Juli 4 68 22,7
August 3 50 16,6
September 3 53 17,7
Oktober 2 42 21,0
November      
Desember      
Totalt 18 295 16,4

57 menn og 10 damer

Flest deltagere 12. juni og 2. oktober med 22 

Færrest 5. juni med 9

Deltager-statistikk 2015

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April      
Mai 4 41 10,3
Juni 3 36 12,0
Juli 3 44 14,7
August 4 48 12,0
September 3 30 10,0
Oktober 1 12 12,0
November      
Desember      
Totalt 18 211 11,7

49 menn og 6 damer

Flest deltagere 31. mai og 26. juli med 17

Færrest 10. mai med 5

Deltager-statistikk 2014

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April      
Mai      
Juni      
Juli 1 11 11,0
August 5 85 17,0
September 3 46 15,3
Oktober 3 31 10,3
November      
Desember      
Totalt 12 173 14,4

49 menn og 6 damer

Flest deltagere 10 og 24. august med 24

Færrest 12. oktober med 7