DELTAGERSTATISTIKK
Oversikt over antall startende måned for måned. Vi fikk egen hjemmeside i juli 2014 og statistikken starter der.
       
       

Deltager-statistikk 2017

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April 4 101 25,2
Mai 2 40 20,0
Juni 3 57 19,0
Juli 4 74 18,5
August 3 66 22,0
September 3 52 26,0
Oktober 2 47 23,5
November      
Desember      
Totalt 21 437 20,8
 

Deltager-statistikk 2016

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April      
Mai 3 37 12,3
Juni 3 45 15,0
Juli 4 68 22,7
August 3 50 16,6
September 3 53 17,7
Oktober 2 42 21,0
November      
Desember      
Totalt 18 295 16,4
 

Deltager-statistikk 2015

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April      
Mai 4 41 10,3
Juni 3 36 12,0
Juli 3 44 14,7
August 4 48 12,0
September 3 30 10,0
Oktober 1 12 12,0
November      
Desember      
Totalt 18 211 11,7
 

Deltager-statistikk 2014

Måned Løp Startende Snitt
Mars      
April      
Mai      
Juni      
Juli 1 11 11,0
August 5 85 17,0
September 3 46 15,3
Oktober 3 31 10,3
November      
Desember      
Totalt 12 173 14,4